Regulamin basenu

Zem Tourist

1. Basen jest obiektem Ośrodka ZEM- Tourist w Pustkowie.
 

2. Basen otwarty jest od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 10.00 do 18.00. W wyjątkowych przypadkach Ratownik może zdecydować o zamknięciu basenu, lub zmianie godzin otwarcia.
 

3. Wstęp na basen mają wyłącznie Goście Ośrodka pod warunkiem posiadania identyfikatora w postaci kolorowej opaski założonej na rękę.


4. Z kąpieli w basenie nie mogą korzystać:

   • osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających, 
   • ze zmianami skórnymi, objawami chorób zakaźnych i ranami otwartymi,

5. Podczas kąpieli w basenie obowiązuje określony strój:

a) dla kobiet – strój kąpielowy jedno lub dwuczęściowy przylegający do ciała, bez długich rękawów i nogawek,
b) dla mężczyzn – kąpielówki lub spodenki bez kieszeni – przylegające do ciała. 

6. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie basenu wyłącznie pod bezpośrednią opieką osoby pełnoletniej.


7. Korzystanie z basenu i jego urządzeń może odbywać się tylko w obecności RATOWNIKA, ubranego w strój służbowy z emblematem RATOWNIK.


8. Obowiązkiem osób korzystających z basenu jest:

    • podporządkowanie się poleceniom Ratownika oraz opiekuna (w przypadku osób niepełnoletnich). 
    • zachowanie porządku, czystości i spokoju.

9. Osobom korzystającym z basenu zakazuje się:

    • skakania do wody, biegania wokół basenu, popychanie, spychanie do wody, podtapianie innych użytkowników. stwarzanie innych sytuacji zagrażających bezpośrednio i pośrednio bezpieczeństwu swojemu i innych osób przebywających na basenie,
    • przynoszenia i korzystania na basenie z niebezpiecznych przedmiotów.
    •  Wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, żywności oraz żucia gumy 

11. Osoby naruszające porządek publiczny i postanowienia niniejszego regulaminu, będą usuwane z terenu basenu przez odpowiednie służby.


12. Za rzeczy pozostawione w obrębie basenu kierownictwo Ośrodka nie ponosi odpowiedzialności.