Regulamin ośrodka

Zem Tourist


Regulamin Ośrodka ZEM- Tourist w Pustkowie

§  1  PRZEDMIOT REGULAMINU

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Ośrodka Wczasów Rodzinnych i Rehabilitacyjnych ZEM - Tourist i jest integralną częścią umowy, do której dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji drogą telefoniczną, mailową, lub osobiście w recepcji Ośrodka, a następnie po otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji zapłatę przedpłaty lub całej należności za pobyt. Dokonując w/w czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu Ośrodka oraz zobowiązuje się do  zapoznania i przestrzegania Regulaminu Domków, Regulaminu Basenów oraz Regulaminu Placu Zabaw.
2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Ośrodka ZEM - Tourist w Pustkowie, zarówno w domkach, jak i w pokojach Ośrodka.
3. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Ośrodka (www.zempustkowo.pl), do wglądu na życzenie w recepcji oraz na tablicach informacyjnych Ośrodka.

 

§  2  DOBA HOTELOWA

1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 17.00 i kończy o godz. 10.00. Niewymeldowanie się Gościa z pokoju do godz. 10.00 wiąże się z naliczeniem dodatkowej opłaty (zgodnie z Cennikiem Ośrodka).
2. Prośbę o przedłużenie pobytu Gość powinien zgłosić w Recepcji jak najszybciej. Ośrodek może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku wykorzystania wszystkich pokoi lub w przypadku Gości nie przestrzegających obowiązującego regulaminu.
3. W Ośrodku obowiązuje cisza nocna od godziny 23.00 do godziny 6.00 rano.

 

§  3  REZERWACJA I MELDUNEK

1. Rezerwacja pokoju nosi miano gwarantowanej, jeżeli zostanie dokonana przedpłata w wysokości 10% wartości w terminie 14 dni, lub wskazanym na potwierdzeniu rezerwacji.  Pozostała należność za pobyt powinna wpłynąć na konto Ośrodka w dniu przyjazdu lub zostać opłacona w recepcji najpóźniej w drugim dniu pobytu Gościa w Ośrodku.
2. Rezerwacja domku nosi miano gwarantowanej, jeżeli zostanie dokonana przedpłata w wysokości 20% wartości w terminie 14 dni, lub wskazanym na potwierdzeniu rezerwacji. Pozostała należność za pobyt powinna zostać uiszczona w dniu wjazdu.
3. Brak przedpłaty we wskazanym terminie skutkuje anulowaniem rezerwacji.
4. W przypadku odwołania rezerwacji w terminie krótszym niż 30 dni przed przyjazdem, wpłacona kwota nie podlega zwrotowi. Rezygnację z pobytu należy przesłać drogą mailową lub listem poleconym z podaniem numeru konta, na które po rozpatrzeniu Ośrodek zwróci wpłaconą kwotę.
5. Ośrodek zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji i zatrzymania wpłaconej przedpłaty, w przypadku niestawienia się Gościa w drugim dniu planowanego pobytu do godziny 10.00.
6. Podstawą do zameldowania jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz ( w przypadku pobytu w domkach) wypełnienie i podpisanie Karty Meldunkowej.
7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Ośrodka oraz aby zapobiec przebywaniu na terenie Ośrodka osób z zewnątrz, Gość zobowiązany jest do noszenia identyfikatora w postaci winylowej opaski przez cały okres pobytu. Opaskę na rękę zakłada Pracownik recepcji w trakcie meldunku i zdejmowana jest przez przecięcie w dniu wymeldowania z Ośrodka. Odmowa założenia opaski jest równoznaczna z rezygnacją z pobytu i wiąże się z utratą wpłaconej zaliczki.
8. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie jego trwania, Ośrodek nie zwraca wniesionej opłaty za pobyt.
9. Ośrodek nie zwraca równowartości za niewykorzystane z winy Gościa świadczenia (posiłki, zabiegi itp.)

 

§  4  REZERWACJA INTERNETOWA

1. Rezerwacja Internetowa to rezerwacja dokonana w Ośrodku za pośrednictwem Systemu Rezerwacji Internetowych dostępnego pod adresem: https://booking.sohis.pl/stepOne.html?lang=pl&id_place=172
2. Dokonanie rezerwacji internetowej odbywa się poprzez wybór pokoju lub domku na podstawie danych prezentowanych w Systemie Rezerwacji Internetowych, w oparciu o dostępność, typ pokoju lub domku oraz cenę. W celu dokonania rezerwacji konieczne jest zapoznanie się z Regulaminem Ośrodka i Regulaminem Domków Drewnianych oraz jego zaakceptowanie, a także wskazanie przez Gościa danych takich jak imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu w formularzu rezerwacyjnym. Rezerwujący jest zobowiązany do podana danych zgodnych ze stanem faktycznym a w szczególności ilości osób oraz wieku dzieci.
3. Rezerwacja internetowa zostaje utworzona w momencie kliknięcia „REZERWUJĘ Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY ” i nosi miano gwarantowanej, jeżeli zostanie wpłacona wymagana przedpłata w wysokości 20% jej wartości. Przedpłata może zostać wpłacona za pośrednictwem dostępnych w Systemie Rezerwacji Internetowych sposobów płatności. Rezerwacje niepotwierdzone przedpłatą w momencie ich dokonywania nie zostaną przyjęte.
4. W przypadku odwołania Rezerwacji Internetowej przed przyjazdem, wpłacona kwota podlega zwrotowi tylko w przypadku zachowania terminu określonego w §3 pkt. 4.
5. Ceny domków podane w Rezerwacji Internetowej nie zawierają opłat za zużyte media. W okresie do 22.06 i od 31.08 są one rozliczane wg wskazań liczników w dniu wyjazdu, wg następujących stawek:
      - woda i ścieki – 18 zł / m3*
      - podgrzewanie ciepłej wody – 25 zł / m3*
      - prąd – 1,75 zł  / kWh*
*Podane ceny będą aktualizowane każdorazowo po zmianie stawek przez dostawców mediów.
6. Ceny domków podane w Rezerwacji Internetowej nie obejmują kaucji zabezpieczającej w wysokości 1000 zł (lub 250 EUR), pobieranej w gotówce przed wydaniem kluczy. Kaucja zabezpiecza pokrycie opłat eksploatacyjnych i ewentualnych szkód oraz kosztów sprzątania. Kaucja jest rozliczana w dniu wyjazdu, po sprawdzeniu wyposażenia i stanu liczników.
7. Ośrodek nie odpowiada za chwilowe zakłócenia w działaniu Systemu Rezerwacji Internetowej, lub brak jego dostępności spowodowany pracami konserwacyjnymi lub działaniami podmiotów trzecich (np. dostawców internetu).
8. Postępowanie reklamacyjne opisane zostało w §  8  REKLAMACJE.

 

§  5  USŁUGI

1. W pokojach Ośrodka jest możliwość wykupienia wczasów:
-  z wyżywieniem pełnym (w zależności od okresu w opcji HB lub FB),
- ze śniadaniem (BB)
- bez wyżywienia
Zmiana wykupionego wyżywienia HB lub FB na BB powoduje obniżenie ceny do widniejącej w cenniku pobytów ze śniadaniami.
2. Goście przebywający w domkach mogą wykupić posiłki w opcji HB/FB (w zależności od okresu) lub BB (zgodnie z obowiązującym cennikiem).
3. Obowiązuje bezwzględny zakaz wynoszenia posiłków z jadalni. Niestosowanie się do tego zakazu skutkuje naliczeniem dodatkowej opłaty za posiłek (zgodnie z cennikiem Ośrodka) lub - jeśli Gość odmawia uiszczenia opłaty - przerwaniem świadczeń ze strony Ośrodka.
Zakaz wynoszenia posiłków dotyczy również osób będących na dietach leczniczych (w tym cukrzycowej).
4. Bufet mogą obsługiwać wyłącznie osoby dorosłe z zachowaniem zasad higieny. Dzieci nie mogą samodzielnie obsługiwać bufetu nawet pod opieką osób dorosłych. Łamanie tego zakazu może skutkować przerwaniem świadczeń. Ze względów bezpieczeństwa dzieci nie mogą biegać i bawić się w sali jadalni. 
5. Ośrodek dysponuje ogrodzonym, niestrzeżonym parkingiem. Parkowanie na terenie Ośrodka jest dla jego Gości bezpłatne. Jednemu wynajętemu pokojowi lub domkowi przysługuje jedno  miejsce parkingowe. Parkowanie kolejnego auta możliwe jest w przypadku posiadania wolnych miejsc i po wniesieniu opłaty w Recepcji. Gość pozostawiający auto na parkingu ma obowiązek podania w czasie meldowania numeru rejestracyjnego auta.
6. Sprzątanie w pokojach i domkach w trakcie pobytu:
    a. Sprzątanie pokoi i domków jest odpłatne. Odbywa się wyłącznie na życzenie, po uprzednim zgłoszeniu w Recepcji i wniesieniu opłaty zgodnie z Cennikiem.
    b. Wymiana ręczników w pokojach i domkach - na życzenie, odpłatna (zgodnie z cennikiem).
    c. Sprzątanie pokoi oraz usuwanie zgłoszonych w Recepcji usterek odbywa się wyłącznie w obecności Gości. Usunięcie usterki może warunkowo odbyć się pod nieobecność Gościa, jeśli ten wyrazi na to zgodę w momencie zgłoszenia jej pracownikowi Recepcji.    
7. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie do Recepcji, co umożliwi pracownikom poprawę standardu świadczonych usług.

 

 

§ 6  ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

1. Gość nie może przekazywać Pokoju ani Domku osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres za który uiścił opłatę za pobyt.
2. Osoby niezameldowane w Ośrodku nie mogą przebywać na jego terenie. Odwiedzający mogą spotkać się z Gośćmi jedynie w hallu recepcji.
3. Ośrodek może odmówić przyjęcia Gościa, który rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu hotelowym lub mieniu Gości, szkody na osobie Gościa lub innych osobach przebywających w Ośrodku.
4. Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się pod stałym nadzorem rodziców/ opiekunów prawnych. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
5. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Ośrodka, powstałe z jego winy. W przypadku zagubienia klucza, Gość zobowiązany jest do uiszczenia opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem.
4. Każdorazowo, Gość opuszczający pokój lub Domek, ze względu bezpieczeństwa powinien zamknąć okna, wyłączyć telewizor, zgasić światła, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi na klucz.
5. W Ośrodku zabronione są:
    a. zakłócanie spokoju, a w szczególności ciszy nocnej np. przez odtwarzanie głośnej muzyki, głośne rozmowy itp.
   b. jazda na rowerach oraz hulajnogach (zwykłych i elektrycznych)
    c. zachowanie powszechnie uznawane za nieprzyzwoite.
    d. Palenie w pokojach i domkach. Bezwzględny zakaz dotyczy całego terenu Ośrodka, poza miejscem wyznaczonym. W przypadku niedostosowania się do zakazu, od Gościa pobierana będzie opłata za oddymienie t.j. pranie wykładzin, zasłon, tapicerki i pościeli zgodnie z cennikiem.
    e. wynoszenie wyposażenia pokoi oraz Domków poza ich obręb, z wyjątkiem leżaków i parawanów plażowych.
    f. parkowanie samochodów w miejscach innych niż wyznaczone.
    g. wprowadzanie rowerów do budynku hotelowego oraz Domków. Rowery powinny być pozostawione w boksach rowerowych na zewnątrz budynku i zabezpieczone własnymi blokadami.
    h. korzystanie w pokojach i Domkach z urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia Ośrodka (np. farelek lub grzałek).
6. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Ośrodek może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań Ośrodka, zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Ośrodka

 

§  7  ODPOWIEDZIALNOŚĆ OŚRODKA

1. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy i mienie prywatne Gości.
2. Ośrodek nie przyjmuje przedmiotów do Depozytu.
3. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa oraz pozostawionych w nim przedmiotów.

 

§  8  REKLAMACJE

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi Gość ma prawo do złożenia reklamacji.
2. Reklamacje powinny być zgłaszane do Ośrodka drogą mailową na adres zem-pustkowo@wp.pl lub na piśmie na adres korespondencyjny "ZEM – Tourist" Ośrodek Wczasów Rodzinnych i Rehabilitacyjnych Pustkowo, ul. Słoneczna 25
72-344 Rewal.
3. Reklamację należy złożyć najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia wystąpienia błędu. Po upłynięciu tego okresu reklamacje nie będą rozpatrywane.
4. W celu sprawnego rozpatrzenia reklamacji zalecane jest, aby Gość wskazał: datę pobytu lub numer rezerwacji, imię i nazwisko, opis zaistniałego błędu lub wady oraz czas, miejsce i okoliczności jej występowania a także informacje kontaktowe takie jak numer telefonu i adres e-mai lub adres korespondencyjny, jeżeli reklamacja została złożona drogą pocztową.
5. Ośrodek rozpatrzy reklamację w terminie do 30 dni od jej otrzymania. W tym terminie tym zostanie przedstawione Gościowi stanowisko Ośrodka w sprawie zgłoszonej reklamacji wraz z uzasadnieniem. Gość zostanie o nim poinformowany mailowo - na adres mailowy wskazany w trakcie rejestracji lub na piśmie na wskazany adres korespondencyjny, jeżeli reklamacja została złożona drogą pocztową.
6. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Gościowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym.

 

§  9  POSTANOWIENIA DODATKOWE

1. Ośrodek nie akceptuje obecności zwierząt.
2. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w Domkach, pokojach i ich wyposażeniu.
3. W dniu rozpoczęcia pobytu Gość zobowiązany jest do sprawdzenia zgodności wyposażenia pokoju/domku z udostępnionym w nich spisem. Wszelkie niezgodności stanu należy zgłosić w Recepcji.
4. Gość wyraża zgodę na przetwarzanie przez Ośrodek danych osobowych na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.
5. Podanie danych przez Uczestnika jest niezbędne do jej zawarcia oraz wykonania umowy. Brak podania danych skutkować będzie niemożnością realizacji pobytu Gościa w Ośrodku, korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez Ośrodek.
6 Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.
7. Niniejszy regulamin zatwierdzony został przez Zarząd Spółki i obowiązuje od dnia podpisania t.j. 14.12.2023.